ทัวร์เกาหลี ล่องเรือ ARA CRUISE ช้อปกระจาย ล็อตเต้เวิลด์ คล้องกุญแจ N-SEOUL TOWER

รายละเอียดโปรแกรม

KOREA HAPPY CRUISES

KRWE01

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

13,900

บาท

ช่วงเดินทาง

เมษายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ท่องแดนเทพนิยาย ณ ดงฮวา วิลเลจ
 • ช้อปกระจาย 2 ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน
 • เพลิดเพลิน ล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
 • ตื่นตาเมืองสุดไฮเทค ซองโด ลิ้มลองบะหมี่ดำจาจังเมียน
 • ชมวิวกรดงโซล คล้องกุญแจแห่งรักที่ N’SEOUL TOWER
 • เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย แต่งชุดฮันบก แบบชาวเกาหลี
 • พิเศษ!! ล่องเรือ ARA CRUISE+บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ อร่อยได้ไม่อั้น

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 10 - 14 กันยายน 2560 20 13,900 13,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 11 - 15 กันยายน 2560 20 13,900 13,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 12 - 16 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 13 - 17 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 14 - 18 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 15 - 19 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 16 - 20 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 17 - 21 กันยายน 2560 20 13,900 13,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 กันยายน 2560 20 13,900 13,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 19 - 23 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - DONGHWA VILLAGE - อินชอนไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน - COMPACT SMART CITY - CENTRAL PARK - SONGDO HANOK VILLAGE
วันที่ 3 ARAWATERWAY MARU & WATERFALL - ฮุนได เอาท์เล็ต - ล่องเรือชมวิว - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
วันที่ 4 พระราชวังถ็อกซูกุง - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟี นิกซ์ - ศูนย์น้ำมันสนแดง ศูนย์สมุนไพร - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทานข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - SUPERMARKET

ทัวร์เกาหลี ล่องเรือ ARA CRUISE ช้อปกระจาย ล็อตเต้เวิลด์ คล้องกุญแจ N-SEOUL TOWER

รายละเอียดโปรแกรม

KOREA HAPPY CRUISES

KRWE01

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

13,900

บาท

ช่วงเดินทาง

เมษายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ท่องแดนเทพนิยาย ณ ดงฮวา วิลเลจ
 • ช้อปกระจาย 2 ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน
 • เพลิดเพลิน ล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
 • ตื่นตาเมืองสุดไฮเทค ซองโด ลิ้มลองบะหมี่ดำจาจังเมียน
 • ชมวิวกรดงโซล คล้องกุญแจแห่งรักที่ N’SEOUL TOWER
 • เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย แต่งชุดฮันบก แบบชาวเกาหลี
 • พิเศษ!! ล่องเรือ ARA CRUISE+บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ อร่อยได้ไม่อั้น

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 10 - 14 กันยายน 2560 20 13,900 13,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 11 - 15 กันยายน 2560 20 13,900 13,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 12 - 16 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 13 - 17 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 14 - 18 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 15 - 19 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 16 - 20 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 17 - 21 กันยายน 2560 20 13,900 13,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 กันยายน 2560 20 13,900 13,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 19 - 23 กันยายน 2560 20 14,900 14,900 4,900 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - DONGHWA VILLAGE - อินชอนไชน่าทาวน์ - พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน - COMPACT SMART CITY - CENTRAL PARK - SONGDO HANOK VILLAGE
วันที่ 3 ARAWATERWAY MARU & WATERFALL - ฮุนได เอาท์เล็ต - ล่องเรือชมวิว - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ศูนย์เวชสำอาง - ศูนย์การค้าแฟชั่นเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
วันที่ 4 พระราชวังถ็อกซูกุง - นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟี นิกซ์ - ศูนย์น้ำมันสนแดง ศูนย์สมุนไพร - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - ทานข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - SUPERMARKET

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ