เกาะนามิ ซอรัคซาน SEA TRAIN สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังต็อกซูกุง เมียงดง ทงแดมุน N SEOUL TOWER

รายละเอียดโปรแกรม

SEORAK AUTUMN TRAIN

KRWE09

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

15,900

บาท

ช่วงเดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เกาะนามิ บรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ
 • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ชมธรรมชาติอันสวยงาม เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาซอรัคซานหรือสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี 
 • SEA TRAIN ชมความงามของทะเลเกาหลี โดยรถไฟจะแล่นเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก ชมวิวอันสวยงาม 
 • กิมจิแลนด์  ร่วมประสบการณ์ในการทำกิมจิ และแต่งกายชุดประจำชาติต่างๆ (ชุดฮันบก)
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จำกัดรอบ
 • พระราชวังต็อกซูกุง เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน
 • ศูนย์โสม โสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ
 • การช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ
 • ท่านช็อปปิ้งที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน เลือกซื้อ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า
 • หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก
 • ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดงที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด 
 • ศูนย์พลอยอเมทิส ชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 17 - 21 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 19 - 23 พฤศจิกายน 2560 20 15,900 15,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 20 15,900 15,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 21 - 25 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 22 - 26 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 23 - 27 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 24 - 28 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 25 - 29 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 26 - 30 พฤศจิกายน 2560 20 15,900 15,900 4,900 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ - TEDDY BEAR FARM - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา
วันที่ 3 SEA TRAIN (รถไฟเลียบริมทะเล) - เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
วันที่ 4 พระราชวังต็อกซูกุง - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ** LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) - ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
วันที่ 5 N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET

 

เกาะนามิ ซอรัคซาน SEA TRAIN สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังต็อกซูกุง เมียงดง ทงแดมุน N SEOUL TOWER

รายละเอียดโปรแกรม

SEORAK AUTUMN TRAIN

KRWE09

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

15,900

บาท

ช่วงเดินทาง

กันยายน - พฤศจิกายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เกาะนามิ บรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ
 • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ชมธรรมชาติอันสวยงาม เส้นทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาซอรัคซานหรือสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี 
 • SEA TRAIN ชมความงามของทะเลเกาหลี โดยรถไฟจะแล่นเลียบชายฝั่งทะเลตะวันออก ชมวิวอันสวยงาม 
 • กิมจิแลนด์  ร่วมประสบการณ์ในการทำกิมจิ และแต่งกายชุดประจำชาติต่างๆ (ชุดฮันบก)
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จำกัดรอบ
 • พระราชวังต็อกซูกุง เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน
 • ศูนย์โสม โสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ
 • การช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ
 • ท่านช็อปปิ้งที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน เลือกซื้อ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า
 • หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก
 • ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดงที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด 
 • ศูนย์พลอยอเมทิส ชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว้จะทำให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 17 - 21 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 19 - 23 พฤศจิกายน 2560 20 15,900 15,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560 20 15,900 15,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 21 - 25 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 22 - 26 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 23 - 27 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 24 - 28 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 25 - 29 พฤศจิกายน 2560 20 16,900 16,900 4,900 5,000
จองทัวร์นี้ 26 - 30 พฤศจิกายน 2560 20 15,900 15,900 4,900 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ - TEDDY BEAR FARM - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน - วัดชินฮันซา
วันที่ 3 SEA TRAIN (รถไฟเลียบริมทะเล) - เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - ศูนย์เวชสำอาง - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ำฮัน
วันที่ 4 พระราชวังต็อกซูกุง - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ** LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) - ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
วันที่ 5 N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์น้ำมันสนแดง - SUPERMARKET

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ