ทัวร์กัมพูชา นครวัด-นครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟต์นานาชาติ

รายละเอียดโปรแกรม

CB BC CAMBODIA AIR ASIA

CBBC01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

9,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
 • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
 • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
 • ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ 
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
 • นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
 • อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
 • แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 11 - 13 สิงหาคม 2560 20 11,900 10,900 2,000 5,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 2,000 5,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 10,900 9,900 2,000 5,000
จองทัวร์นี้ 08 - 10 กันยายน 2560 20 10,900 9,900 2,000 5,000
จองทัวร์นี้ 22 - 24 กันยายน 2560 20 10,900 9,900 2,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่ 2 นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

 

ทัวร์กัมพูชา นครวัด-นครธม ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือโตนเลสาบ บุฟเฟต์นานาชาติ

รายละเอียดโปรแกรม

CB BC CAMBODIA AIR ASIA

CBBC01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

9,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  
 • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม
 • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี
 • ล่องเรือชม โตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ 
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ของเมืองเสียมเรียบ
 • นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
 • อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม
 • แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 11 - 13 สิงหาคม 2560 20 11,900 10,900 2,000 5,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 2,000 5,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 10,900 9,900 2,000 5,000
จองทัวร์นี้ 08 - 10 กันยายน 2560 20 10,900 9,900 2,000 5,000
จองทัวร์นี้ 22 - 24 กันยายน 2560 20 10,900 9,900 2,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา
วันที่ 2 นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ