ทัวร์จีน เมืองจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว หุบเขาป่ายจ้าง ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์

รายละเอียดโปรแกรม

CH GO ZHANGJIAJIE AAV

CHGO01

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

11,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด
 • เมืองจางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกธรรมชาติ อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์
 • สะพานแก้ว มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง 
 • ชม หุบเขาป่ายจ้าง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามของหุบเขา
 • ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน 
 • ชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน 
 • ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย
วันที่ 2 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ภาพวาดทราย
วันที่ 3 ร้านหยก-ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์- จางเจียเจี้ย-ฉางซา
วันที่ 4 ฉางซา-ดอนเมือง

 

ทัวร์จีน เมืองจางเจียเจี้ย สะพานแก้ว หุบเขาป่ายจ้าง ภูเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ถ้ำประตูสวรรค์

รายละเอียดโปรแกรม

CH GO ZHANGJIAJIE AAV

CHGO01

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

11,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด
 • เมืองจางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกธรรมชาติ อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์
 • สะพานแก้ว มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
 • ชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของ หลี่จวินเซิง 
 • ชม หุบเขาป่ายจ้าง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติที่งดงามของหุบเขา
 • ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน 
 • ชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน 
 • ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์ เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 ดอนเมือง-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย
วันที่ 2 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านผ้าไหม-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ภาพวาดทราย
วันที่ 3 ร้านหยก-ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)- ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์- จางเจียเจี้ย-ฉางซา
วันที่ 4 ฉางซา-ดอนเมือง

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ