ทัวร์จีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีน สนามกีฬาโอลิม

รายละเอียดโปรแกรม

CH GO BEIJING AIR CHINA

CHGO03

5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

14,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง 
 • พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง
 • ท่านช้อปปิ้งที่ย่านTHE PLACEแหล่งช้อปแห่งใหม่ในปักกิ่ง
 • กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้
 • ชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์
 • ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง
 • ศูนย์ใบชา ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงเช่นชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ 
 • ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่ 2 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านผ้าไหม-หอฟ้าเทียนถาน-THE  PLACE
วันที่ 4 ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่ 5 ร้านใบชา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์จีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน กำแพงเมืองจีน สนามกีฬาโอลิม

รายละเอียดโปรแกรม

CH GO BEIJING AIR CHINA

CHGO03

5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

14,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง 
 • พระราชวังกู้กง สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง
 • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง
 • ท่านช้อปปิ้งที่ย่านTHE PLACEแหล่งช้อปแห่งใหม่ในปักกิ่ง
 • กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆของจีนสมัยโบราณสร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้
 • ชมและถ่ายรูปหน้าสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก สนามกีฬาโอลิมปิกรังนกออกแบบโดยสถาปนิกชาวสวิสเซอร์แลนด์
 • ถนนหวังฟูจิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่ง
 • ศูนย์ใบชา ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงเช่นชาแดง ชาผลไม้ ชามะลิ ชากุหลาบ ฯลฯ 
 • ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่ 2 ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านนวดฝ่าเท้า-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ร้านผ้าไหม-หอฟ้าเทียนถาน-THE  PLACE
วันที่ 4 ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ-ร้านบัวหิมะ-ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่ 5 ร้านใบชา-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ