ทัวร์จีน วัดหลิงซาน จัตุรัสหยวนหยง ล่องเรือทะเลสาบซีหู หาดไว่ทาน Shanghai Disneyland บุฟเฟต์นานาชาติ

รายละเอียดโปรแกรม

CH GO CHANGHAI AIR ASIA X

CHGO04

6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

15,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดหลิงซาน นมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ(พระพุทธเจ้าปางประสูติ) 
 • เมืองซูโจว ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู้ซู” เป็นเมืองที่จัดต้นแบบของการจัดสวนจีนที่สวยงาม
 • จัตุรัสหยวนหยง(Suzhou Harmony Time Square) เป็นจัตุรัสแห่งใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจว 
 • เมืองหังโจวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน 
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
 • ร้านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน
 • ถนนโบราณเหอฟังเจี่ยสินค้ามากมาย เป็น ให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก
 • นวดฝ่าเท้าและยาแผนโบราณเป่าซูหลิงพร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน 
 • หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตร
 • Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้
 • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติGOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาวท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด เครื่องดื่มไม่อั้น

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง
วันที่ 3 ร้านผ้าไหม-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
วันที่ 4 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ร้านหยก-ขึ้นหอไข่มุก+SKYWALK+หุ่นขี้ผึ้ง-อุโมงค์เลเอร์-หาดไวทาน
วันที่ 5 อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า -ออก)
วันที่ 6 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 

ทัวร์จีน วัดหลิงซาน จัตุรัสหยวนหยง ล่องเรือทะเลสาบซีหู หาดไว่ทาน Shanghai Disneyland บุฟเฟต์นานาชาติ

รายละเอียดโปรแกรม

CH GO CHANGHAI AIR ASIA X

CHGO04

6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

15,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดหลิงซาน นมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ(พระพุทธเจ้าปางประสูติ) 
 • เมืองซูโจว ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู้ซู” เป็นเมืองที่จัดต้นแบบของการจัดสวนจีนที่สวยงาม
 • จัตุรัสหยวนหยง(Suzhou Harmony Time Square) เป็นจัตุรัสแห่งใหม่ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนในเมืองซูโจว 
 • เมืองหังโจวเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากกฎร่องรอยในสมัยราชวงศ์ฉิน 
 • ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
 • ร้านใบชาหลงจิ่ง ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน
 • ถนนโบราณเหอฟังเจี่ยสินค้ามากมาย เป็น ให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก
 • นวดฝ่าเท้าและยาแผนโบราณเป่าซูหลิงพร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน 
 • หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง4กิโลเมตร
 • Shanghai Disneyland ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้
 • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติGOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาวท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด เครื่องดื่มไม่อั้น

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ–สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)-ร้านไข่มุก-ซูโจว-จัตุรัสหยวนหยง
วันที่ 3 ร้านผ้าไหม-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
วันที่ 4 ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-ร้านหยก-ขึ้นหอไข่มุก+SKYWALK+หุ่นขี้ผึ้ง-อุโมงค์เลเอร์-หาดไวทาน
วันที่ 5 อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าพร้อมรถไฟเข้า -ออก)
วันที่ 6 เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ