ทัวร์จีน ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง เขาเทียนจื่อซาน สะพานใต้ฟ้า สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ถ้

รายละเอียดโปรแกรม

CH SS ZHANGJIAJIE CHINA SOUTHERN

CHSS01

6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

21,888

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติ
 • จางเจียเจี้ย อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติ
 • เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย  ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชีย
 • สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา  ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง อวตาร
 • สวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ 
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก 
 • โชว์นางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง
 • เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย 
 • ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน
 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึก

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 25 - 30 สิงหาคม 2560 20 21,888 21,888 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 13 กันยายน 2560 20 21,888 21,888 4,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฉางซา (CZ606 : 06.40-11.00)-ฟ่งหวง
วันที่ 2 ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม
วันที่ 3 ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย-หนังตะลุง
วันที่ 4 ร้านใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา-โชว์นางจิ้งจอกขาว
วันที่ 5 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซา
วันที่ 6 พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์จีน ล่องเรือลำน้ำถัวเจียง เขาเทียนจื่อซาน สะพานใต้ฟ้า สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ถ้

รายละเอียดโปรแกรม

CH SS ZHANGJIAJIE CHINA SOUTHERN

CHSS01

6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

21,888

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติ
 • จางเจียเจี้ย อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติ
 • เขาเทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ) อยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย  ลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชีย
 • สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา  ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง อวตาร
 • สวนจอมพลเฮ่อหลง ได้รับการจัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลง แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ 
 • สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก 
 • โชว์นางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง
 • เขาเทียนเหมินซาน ภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย 
 • ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน
 • ถนนคนเดินหวงซิงลู่  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึก

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 25 - 30 สิงหาคม 2560 20 21,888 21,888 4,500 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 13 กันยายน 2560 20 21,888 21,888 4,500 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฉางซา (CZ606 : 06.40-11.00)-ฟ่งหวง
วันที่ 2 ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง-บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน-ฟ่งหวง-จางจียเจี้ย-ร้านผ้าไหม
วันที่ 3 ร้านหยก-อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพล เฮ่อหลง-ร้านนวดเท้า-ถนนซีปู้เจีย-หนังตะลุง
วันที่ 4 ร้านใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ร้านยางพารา-โชว์นางจิ้งจอกขาว
วันที่ 5 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซา
วันที่ 6 พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ