ทัวร์จีน นครลาซา ตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยม ทุ่งหญ้าจ้างเป่ย ทะเลสาบ

รายละเอียดโปรแกรม

CH SS TIBET SICHUAN AIRLINES

CHSS02

6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

33,999

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า หลังคาโลก
 • ชม  ตำหนักนอร์บุหลิงฆา  ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน (นอร์บุหลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณี) สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18
 • ชม  พระราชวังโปตาลา  (พระราชวังฤดูหนาว)  ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง สร้างเมื่อ ค.ศ.ที่ 7 โดยกษัตริย์ กษัตริย์ซงจั้นกันปู้ 
 • ชม วัดโจคัง  ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบต 
 • ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ ตลาดแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งจะมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด
 • ชมทิวทัศน์บนเขตที่ราบสูงที่มีชื่อเสียง ทุ่งหญ้าจ้างเป่ย ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่
 • ชม ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่อันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในโลก 
 • ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ 
 • แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมาย

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฉินตู
วันที่ 2 เฉินตู-ลาซา-พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
วันที่ 3 พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม
วันที่ 4 ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ผ่านชมทุ่งหญ้าจ้างเป่ย-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ลาซา
วันที่ 5 ลาซา-เฉินตู-ร้านนวดเท้า-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านหินตาสวรรค์ ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 6 ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา เฉิงตู-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์จีน นครลาซา ตำหนักนอร์บุหลิงฆา พระราชวังโปตาลา วัดโจคัง ตลาดแปดเหลี่ยม ทุ่งหญ้าจ้างเป่ย ทะเลสาบ

รายละเอียดโปรแกรม

CH SS TIBET SICHUAN AIRLINES

CHSS02

6 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

33,999

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า หลังคาโลก
 • ชม  ตำหนักนอร์บุหลิงฆา  ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน (นอร์บุหลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณี) สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18
 • ชม  พระราชวังโปตาลา  (พระราชวังฤดูหนาว)  ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง สร้างเมื่อ ค.ศ.ที่ 7 โดยกษัตริย์ กษัตริย์ซงจั้นกันปู้ 
 • ชม วัดโจคัง  ภาษาจีนเรียก วัดต้าเจ้าซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบต 
 • ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นมืองนานาชนิดที่ ตลาดแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ซึ่งจะมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด
 • ชมทิวทัศน์บนเขตที่ราบสูงที่มีชื่อเสียง ทุ่งหญ้าจ้างเป่ย ซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่
 • ชม ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว ตั้งอยู่บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต เป็นทะเลสาบน้ำเค็มใหญ่อันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในโลก 
 • ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ 
 • แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมาย

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฉินตู
วันที่ 2 เฉินตู-ลาซา-พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกาย-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
วันที่ 3 พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม
วันที่ 4 ลาซา-นั่งรถไฟไป-ดัมซุง-ผ่านชมทุ่งหญ้าจ้างเป่ย-ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว-ลาซา
วันที่ 5 ลาซา-เฉินตู-ร้านนวดเท้า-ถนนคนเดินชุนซีลู่-ร้านหินตาสวรรค์ ร้านหมอนโอโซน-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 6 ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา เฉิงตู-กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ