ทัวร์ยุโรป ล่องเรือแม่น้ำไรน์ มหาวิหารโคโลญจน์ หมู่บ้านกังหันลม ประตูชัยอาร์คทรอมเฟย์ พระราชวังแวร์ซ

รายละเอียดโปรแกรม

WESTERN EUROPE

EUSM01

8 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

43,555

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์ Rhine River ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำ
 • ชม มหาวิหารโคโลญจน์ Kolner Dom เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก
 • ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้
 • เที่ยวชม หมู่บ้านกังหันลม Zaan Schan  สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์
 • ชมเมืองเก่าที่ จตุรัสกลาง Brussels Grand Place จตุรัสที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในยุโรป
 • ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย อาร์คทรอมเฟย์, จตุรัสเดอลา คองคอร์ด Place de la Concorde
 • ชม พระราชวังแวร์ซายส์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
 • นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 17 - 04 กันยายน 2560 20 49,555 45,555 8,500 20,000
จองทัวร์นี้ 21 - 28 กันยายน 2560 20 48,555 44,555 8,500 20,000
จองทัวร์นี้ 26 - 03 ตุลาคม 2560 20 49,555 45,555 8,500 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
วันที่ 2 โดฮา - แฟรงค์เฟิร์ต - เซนต์กอร์ - บ็อบพาร์ต - โคโลญจน์
วันที่ 3 อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - ดัมสแควร์ - ถนนคนเดิน
วันที่ 4 อัมสเตอร์ดัม - ซานส์ ซคานส์ - บรัสเซลส์
วันที่ 5 บรัสเซลส์ - ปารีส
วันที่ 6 ปารีส - แวร์ซายน์ - ล่องเรือบาโตมูซ - ช้อปปิ้ง
วันที่ 7 ชาร์ล เดอ โกล - โดฮา
วันที่ 8 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

ทัวร์ยุโรป ล่องเรือแม่น้ำไรน์ มหาวิหารโคโลญจน์ หมู่บ้านกังหันลม ประตูชัยอาร์คทรอมเฟย์ พระราชวังแวร์ซ

รายละเอียดโปรแกรม

WESTERN EUROPE

EUSM01

8 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

43,555

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือแม่น้ำไรน์ Rhine River ชมวิวทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำ
 • ชม มหาวิหารโคโลญจน์ Kolner Dom เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก
 • ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้
 • เที่ยวชม หมู่บ้านกังหันลม Zaan Schan  สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์
 • ชมเมืองเก่าที่ จตุรัสกลาง Brussels Grand Place จตุรัสที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในยุโรป
 • ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย อาร์คทรอมเฟย์, จตุรัสเดอลา คองคอร์ด Place de la Concorde
 • ชม พระราชวังแวร์ซายส์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
 • นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 17 - 04 กันยายน 2560 20 49,555 45,555 8,500 20,000
จองทัวร์นี้ 21 - 28 กันยายน 2560 20 48,555 44,555 8,500 20,000
จองทัวร์นี้ 26 - 03 ตุลาคม 2560 20 49,555 45,555 8,500 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
วันที่ 2 โดฮา - แฟรงค์เฟิร์ต - เซนต์กอร์ - บ็อบพาร์ต - โคโลญจน์
วันที่ 3 อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - ดัมสแควร์ - ถนนคนเดิน
วันที่ 4 อัมสเตอร์ดัม - ซานส์ ซคานส์ - บรัสเซลส์
วันที่ 5 บรัสเซลส์ - ปารีส
วันที่ 6 ปารีส - แวร์ซายน์ - ล่องเรือบาโตมูซ - ช้อปปิ้ง
วันที่ 7 ชาร์ล เดอ โกล - โดฮา
วันที่ 8 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ