ทัวร์ยุโรป แฟรงก์เฟิร์ต ไลป์ซิก พระราชวังซองส์ซูซี กำแพงเบอร์ลิน เมืองเดรสเดน เมืองวรอตสวัฟ ค่ายกักก

รายละเอียดโปรแกรม

GERMANY POLAND SLOVAKIA AUSTRIA EK

EUSM03

9 วัน 6 คืน

ราคาเริ่มต้น

55,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี 
 • เดินเล่นเมือง  ไลป์ซิก (Leipzig) ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” 
 • เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย
 • ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน ที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 
 • ชมความงามของเมืองเดรสเดน (Dresden) ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้”  
 • เยือนเมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city 
 • ตื่นตากับเหมืองเกลือเวียลีซก้า (Wieliczka Salt Mine) เหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์
 • ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ (Auschwitz concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 08 - 16 สิงหาคม 2560 20 59,900 59,900 6,000 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
วันที่ 2 ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก
วันที่ 3 เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน
วันที่ 4 กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน
วันที่ 5 เดรสเดน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ
วันที่ 6 คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลีซก้า
วันที่ 7 คราคูฟ – ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ – บราติสลาวา
วันที่ 8 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ยุโรป แฟรงก์เฟิร์ต ไลป์ซิก พระราชวังซองส์ซูซี กำแพงเบอร์ลิน เมืองเดรสเดน เมืองวรอตสวัฟ ค่ายกักก

รายละเอียดโปรแกรม

GERMANY POLAND SLOVAKIA AUSTRIA EK

EUSM03

9 วัน 6 คืน

ราคาเริ่มต้น

55,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บินสู่แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี 
 • เดินเล่นเมือง  ไลป์ซิก (Leipzig) ที่ชาวเยอรมันยังเคยยกย่องเป็น “ปารีสน้อย” 
 • เข้าชมความงามของพระราชวังซองส์ซูซี เป็นอดีตพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าฟรีดริชที่ 2 แห่งปรัสเซีย
 • ชม อนุสรณ์สถานกำแพงเบอร์ลิน ที่แยกเยอรมันออกเป็นสองฝ่ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 
 • ชมความงามของเมืองเดรสเดน (Dresden) ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้”  
 • เยือนเมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองที่เรียกได้ว่า Colorful city 
 • ตื่นตากับเหมืองเกลือเวียลีซก้า (Wieliczka Salt Mine) เหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดของโปแลนด์
 • ย้อนอดีตสู่ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ (Auschwitz concentration camps) เป็นค่ายกักกันและค่ายมรณะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาค่ายกักกันของนาซี 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 08 - 16 สิงหาคม 2560 20 59,900 59,900 6,000 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
วันที่ 2 ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองไลป์ซิก
วันที่ 3 เมืองไลป์ซิก – พอตทสดัม – พระราชวังซองส์ซูซี – กรุงเบอร์ลิน
วันที่ 4 กรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – เดรสเดน
วันที่ 5 เดรสเดน – วรอตสวัฟ – คราคูฟ
วันที่ 6 คราคูฟ – เหมืองเกลือเวียลีซก้า
วันที่ 7 คราคูฟ – ค่ายกักกันเอาซ์วิทช์ – บราติสลาวา
วันที่ 8 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – สนามบิน
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ