ทัวร์ยุโรป เมืองเฮลซิงกิ เมืองวิลนิอุส เมืองริก้า เมืองทาลินน์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

รายละเอียดโปรแกรม

LITUANIA LATVIA ESTONIA FINLAND

EUSM04

7 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

62,900

บาท

ช่วงเดินทาง

สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สี่ประเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติก ที่องค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอันล้ำค่าหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 
 • ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 3,000 ปี ความมั่งคั่งแห่งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆอันที่สวยงาม 
 • เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์ (Finland) 
 • เมืองวิลนิอุส (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย (Lithuania) 
 • เมืองริก้า (Riga) เมืองหลวงแห่งลัตเวีย(Latvia) 
 • เมืองทาลินน์ (Tallinn) เมืองหลวงแห่งเอสโตเนีย (Estonia) จึงเป็นอีกเส้นทางที่ชวนให้น่าไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง  

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 11 - 17 สิงหาคม 2560 20 62,900 62,900 6,500 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์) – เคานัส (ลิทัวเนีย)  
วันที่ 2 เคานัส (ลิทัวเนีย) –  ทราไค – วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย)
วันที่ 3 วิลนิอุส – ชัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – ฟิลส์รันดาเล (ลัตเวีย) – พระราชวังรุนดาเล – ริกา  (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย)
วันที่ 4 เมืองเก่าริกา – ซิกุลด้า (ลัตเวีย) – พาร์นู (เอสโตเนีย) 
วันที่ 5 พาร์นู – ทาลลินน์ – เรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งทะเลบอลติค – เฮลซิงกิ
วันที่ 6 เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ  
วันที่ 7 กรุงเทพฯ  

 

ทัวร์ยุโรป เมืองเฮลซิงกิ เมืองวิลนิอุส เมืองริก้า เมืองทาลินน์ วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

รายละเอียดโปรแกรม

LITUANIA LATVIA ESTONIA FINLAND

EUSM04

7 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

62,900

บาท

ช่วงเดินทาง

สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สี่ประเทศของยุโรปในแถบคาบสมุทรบอลติก ที่องค์การยูเนสโก้ได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกอันล้ำค่าหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 
 • ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 3,000 ปี ความมั่งคั่งแห่งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆอันที่สวยงาม 
 • เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์ (Finland) 
 • เมืองวิลนิอุส (Vilnius) เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย (Lithuania) 
 • เมืองริก้า (Riga) เมืองหลวงแห่งลัตเวีย(Latvia) 
 • เมืองทาลินน์ (Tallinn) เมืองหลวงแห่งเอสโตเนีย (Estonia) จึงเป็นอีกเส้นทางที่ชวนให้น่าไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง  

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 11 - 17 สิงหาคม 2560 20 62,900 62,900 6,500 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์) – เคานัส (ลิทัวเนีย)  
วันที่ 2 เคานัส (ลิทัวเนีย) –  ทราไค – วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย)
วันที่ 3 วิลนิอุส – ชัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – ฟิลส์รันดาเล (ลัตเวีย) – พระราชวังรุนดาเล – ริกา  (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย)
วันที่ 4 เมืองเก่าริกา – ซิกุลด้า (ลัตเวีย) – พาร์นู (เอสโตเนีย) 
วันที่ 5 พาร์นู – ทาลลินน์ – เรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งทะเลบอลติค – เฮลซิงกิ
วันที่ 6 เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ  
วันที่ 7 กรุงเทพฯ  

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ