ทัวร์ยุโรป เมืองซาลส์บวร์ก เมืองอินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ พระราชวังเชินบรุนน

รายละเอียดโปรแกรม

AUSTRIA GERMANY CZECH SLOVAKIA HUNGARY

EUSM05

9 วัน 7 คืน

ราคาเริ่มต้น

59,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” 
 • ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck)
 • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
 • ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich)
 • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
 • เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี 
 • ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เวียนนา
วันที่ 2 พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
วันที่ 3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – อินส์บรูค
วันที่ 4 ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
วันที่ 5 มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
วันที่ 6 ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า
วันที่ 7 บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่ 8 บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – เวียนนา – สนามบิน
วันที่ 9 กรุงเทพฯ 

 

ทัวร์ยุโรป เมืองซาลส์บวร์ก เมืองอินส์บรูค ปราสาทนอยชวานสไตน์ จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ พระราชวังเชินบรุนน

รายละเอียดโปรแกรม

AUSTRIA GERMANY CZECH SLOVAKIA HUNGARY

EUSM05

9 วัน 7 คืน

ราคาเริ่มต้น

59,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เดินเล่นเมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) บ้านเกิดของนักดนตรีเอก “โมสาร์ท” 
 • ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ (Golden Roof) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค (Innsbruck)
 • เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
 • ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich)
 • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย
 • เยือนกรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี 
 • ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เวียนนา
วันที่ 2 พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
วันที่ 3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – อินส์บรูค
วันที่ 4 ปราสาทนอยชวานสไตน์ – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
วันที่ 5 มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
วันที่ 6 ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาว่า
วันที่ 7 บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
วันที่ 8 บูดาเปสต์ – จัตุรัสวีรบุรุษ – CASTLE HILL – เวียนนา – สนามบิน
วันที่ 9 กรุงเทพฯ 

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ