ทัวร์ยุโรป แฟชั่นมิลาน เมืองอินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงเฟร จัตุรัสมาเรียน-พลาสท์ กรุงปราก พระราชวังเชิน

รายละเอียดโปรแกรม

IT SW GM CZ SLO HL AT

EUSM08

9 วัน 6 คืน

ราคาเริ่มต้น

65,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
 • เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์
 • พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
 • พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
 • ชมจัตุรัสมาเรียน-พลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค
 • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary)
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม 
 • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) 
 • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 10 - 18 สิงหาคม 2560 20 65,900 65,900 8,900 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
วันที่ 2 ดูไบ – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 3 กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น
วันที่ 4 ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค
วันที่ 5 มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
วันที่ 6 ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก
วันที่ 7 บราติสลาวา –  Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  
วันที่ 8 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ยุโรป แฟชั่นมิลาน เมืองอินเทอร์ลาเก้น ยอดเขาจุงเฟร จัตุรัสมาเรียน-พลาสท์ กรุงปราก พระราชวังเชิน

รายละเอียดโปรแกรม

IT SW GM CZ SLO HL AT

EUSM08

9 วัน 6 คืน

ราคาเริ่มต้น

65,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • มหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
 • เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์
 • พักเมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken ) และลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
 • พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
 • ชมจัตุรัสมาเรียน-พลาสท์ (Marienplatz) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค
 • เดินเล่นกับเมืองสวยที่คาร์โลวี วารี (Karlovy vary)
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม 
 • ล่องเรือชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) 
 • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตาอันโด่งดังของออสเตรีย

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 10 - 18 สิงหาคม 2560 20 65,900 65,900 8,900 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
วันที่ 2 ดูไบ – มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 3 กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น
วันที่ 4 ลูเซิร์น – วาดุซ – เบรเกนซ์ – มิวนิค
วันที่ 5 มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
วันที่ 6 ปราก – ปราสาทปราก – สโลวัก
วันที่ 7 บราติสลาวา –  Outlet – บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  
วันที่ 8 บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์
วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ