ทัวร์ยุโรป มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม หอเอนเมืองปิซ่า เวเนเซีย เมืองมิลาน พระราชวังแวร

รายละเอียดโปรแกรม

ITALY SWITZERLAND FRANCE

EUSM09

10 วัน 7 คืน

ราคาเริ่มต้น

79,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) 
 • สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ 
 • น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดัง
 • ย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชั้นนำและแหล่งนัดพบของคนรักการช้อปปิ้ง 
 • ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป 
 • มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 
 • ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 
 • จัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) 
 • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II)
 • ชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ (Sacre Coeur) ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)
 • มหาวิหาร  นอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 11 - 20 สิงหาคม 2560 20 79,900 79,900 10,900 20,000
จองทัวร์นี้ 08 - 17 กันยายน 2560 20 79,900 79,900 10,900 20,000
จองทัวร์นี้ 29 - 08 ตุลาคม 2560 20 79,900 79,900 10,900 20,000
จองทัวร์นี้ 20 - 29 ตุลาคม 2560 20 79,900 79,900 10,900 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
วันที่ 2 ดูไบ – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม 
วันที่ 3 โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
วันที่ 4 ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
วันที่ 5 เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 6 ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก
วันที่ 7 สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมาร์ต  
วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือแม่น้ำแซน
วันที่ 9 ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ยุโรป มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม หอเอนเมืองปิซ่า เวเนเซีย เมืองมิลาน พระราชวังแวร

รายละเอียดโปรแกรม

ITALY SWITZERLAND FRANCE

EUSM09

10 วัน 7 คืน

ราคาเริ่มต้น

79,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - ตุลาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) 
 • สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ 
 • น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่งดัง
 • ย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชั้นนำและแหล่งนัดพบของคนรักการช้อปปิ้ง 
 • ฟิโอเร (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป 
 • มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่งเมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) 
 • ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) 
 • จัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) 
 • มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II)
 • ชมวิหารพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ (Sacre Coeur) ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace)
 • มหาวิหาร  นอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 11 - 20 สิงหาคม 2560 20 79,900 79,900 10,900 20,000
จองทัวร์นี้ 08 - 17 กันยายน 2560 20 79,900 79,900 10,900 20,000
จองทัวร์นี้ 29 - 08 ตุลาคม 2560 20 79,900 79,900 10,900 20,000
จองทัวร์นี้ 20 - 29 ตุลาคม 2560 20 79,900 79,900 10,900 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
วันที่ 2 ดูไบ – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซี่ยม 
วันที่ 3 โรม – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า
วันที่ 4 ปิซ่า – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
วันที่ 5 เมสเตร้ – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 6 ยอดเขาจุงเฟรา – สตราสบูร์ก
วันที่ 7 สตราสบูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – มงมาร์ต  
วันที่ 8 พระราชวังแวร์ซายน์ – มหาวิหารนอเตรอดาม – ล่องเรือแม่น้ำแซน
วันที่ 9 ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
วันที่ 10 ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ