ทัวร์ยุโรป เกาะเวนิส แฟชั่นมิลาน สวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายส์ หอไอเฟ

รายละเอียดโปรแกรม

ITALY VENEZIA SWITZERLAND FRANCE

EUSM10

8 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

65,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เกาะเวนิส (Venice) อันสุดแสนโรแมนติก  
 • ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
 • เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ 
 • แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
 • พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
 • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ 
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส 
 • ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 08 - 15 สิงหาคม 2560 20 65,900 65,900 9,500 20,000
จองทัวร์นี้ 22 - 29 สิงหาคม 2560 20 65,900 65,900 9,500 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
วันที่ 2 ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
วันที่ 3 เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น
วันที่ 4 กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
วันที่ 5 ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส
วันที่ 6 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุซ
วันที่ 7 หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง – สนามบิน – ดูไบ
วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ยุโรป เกาะเวนิส แฟชั่นมิลาน สวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น ยอดเขาจุงเฟรา พระราชวังแวร์ซายส์ หอไอเฟ

รายละเอียดโปรแกรม

ITALY VENEZIA SWITZERLAND FRANCE

EUSM10

8 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

65,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เกาะเวนิส (Venice) อันสุดแสนโรแมนติก  
 • ชมมหานครแห่งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก
 • เต็มอิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ 
 • แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม
 • พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขา จุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
 • เข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ 
 • ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส 
 • ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษีและในห้างใหญ่ใจกลางกรุงปารีส

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 08 - 15 สิงหาคม 2560 20 65,900 65,900 9,500 20,000
จองทัวร์นี้ 22 - 29 สิงหาคม 2560 20 65,900 65,900 9,500 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
วันที่ 2 ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
วันที่ 3 เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น
วันที่ 4 กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
วันที่ 5 ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส
วันที่ 6 ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือบาโตมุซ
วันที่ 7 หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง – สนามบิน – ดูไบ
วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ