ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต Symphony of Light ช้อปปิ้งจุใจ

รายละเอียดโปรแกรม

HONGKONG EMIRATES

HKSM01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

14,888

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บิน EMIRATES เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก A380  สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • Symphony of Light โชว์แสง สี เสียง ที่อลังการที่สุด 
  • ไหว์พระ 9 วัด วัดหวังต้าเซียน,วัดคุนยัม,วัดนางชี,วัดแชกงหมิว,เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์วัดหม่านโหมว,วัดทินหัว,วัดหยวนหยวน,วัดโปหลิน เสริมสิริมงคล ความเจริญก้าวหน้า การงาน การเงิน การเรียน ความรัก สุขภาพ ครอบครัว สะเดาะเคราะห์ ทำบุญแก้ชง เราพาไปไหว้พระเกี่ยวกับทุกๆด้านของชีวิต
  • เพลิดเพลินกับข้อมูลประวัติศาสตร์ ฮ้วงจุ้ย สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีนและฮ่องกง
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ย่านถนนนาธาน 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 16 - 18 มิถุยายน 2560 20 16,888 15,888 5,900 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
วันที่ 2 วัดหวังต้าเซียน-วัดคุนยัม-วัดนางชี-วัดแชกงหมิว-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดหม่านโหมว-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วันที่ 3 วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว-วัดหยวนหยวน-วัดโปหลิน-อิสระช้อปปิ้ง CITYGATE

 

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด เสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต Symphony of Light ช้อปปิ้งจุใจ

รายละเอียดโปรแกรม

HONGKONG EMIRATES

HKSM01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

14,888

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บิน EMIRATES เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก A380  สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  • Symphony of Light โชว์แสง สี เสียง ที่อลังการที่สุด 
  • ไหว์พระ 9 วัด วัดหวังต้าเซียน,วัดคุนยัม,วัดนางชี,วัดแชกงหมิว,เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์วัดหม่านโหมว,วัดทินหัว,วัดหยวนหยวน,วัดโปหลิน เสริมสิริมงคล ความเจริญก้าวหน้า การงาน การเงิน การเรียน ความรัก สุขภาพ ครอบครัว สะเดาะเคราะห์ ทำบุญแก้ชง เราพาไปไหว้พระเกี่ยวกับทุกๆด้านของชีวิต
  • เพลิดเพลินกับข้อมูลประวัติศาสตร์ ฮ้วงจุ้ย สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีนและฮ่องกง
  • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ย่านถนนนาธาน 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 16 - 18 มิถุยายน 2560 20 16,888 15,888 5,900 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
วันที่ 2 วัดหวังต้าเซียน-วัดคุนยัม-วัดนางชี-วัดแชกงหมิว-เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดหม่านโหมว-อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วันที่ 3 วัดเจ้าแม่ทับทิมทินหัว-วัดหยวนหยวน-วัดโปหลิน-อิสระช้อปปิ้ง CITYGATE

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ