ทัวร์ฮ่องกง บิน EMIRATES A380 ที่พัก 4 ดาว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว วิคตอเรีย พีค ช้อปปิ้งสินค้

รายละเอียดโปรแกรม

HONGKONG ZHUHAI SHENZHEN EMIRATES

HKSM03

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

9,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บิน EMIRATES เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก A380  สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ที่พักระดับ 4 ดาว
 • นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ข้าม 1 ครั้ง เพิ่มอายุ 3 ปี ณ รีพัลส์ เบย์
 • หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว
 • นมัสการสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ด้านความโชคดี+ด้านความอุดมสมบูรณ์+ด้านการมีสุขสวัสดี+ด้านการมีอายุยืนนาน ณ วัดผู่โถว
 • ชมทัศนียภาพที่สวยที่สุดของฮ่องกง ณ วิคตอเรีย พีค
 • เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ และ ไวน์แดง,เมนูซีฟู๊ด
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ย่านถนนนาธาน
 • ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Groove ที่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก
 • เพลิดเพลินกับข้อมูลประวัติศาสตร์ ฮ้วงจุ้ย สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีนและฮ่องกง

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จู่ไห่
วันที่ 2 ฟิชเชอร์เกิร์ล – ถนนคู่รัก – วัดผู่โถว – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง Lowu – โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 
วันที่ 3 ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – รีพัลส์ เบย์ - วิคตอเรีย พีค – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

 

ทัวร์ฮ่องกง บิน EMIRATES A380 ที่พัก 4 ดาว ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว วิคตอเรีย พีค ช้อปปิ้งสินค้

รายละเอียดโปรแกรม

HONGKONG ZHUHAI SHENZHEN EMIRATES

HKSM03

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

9,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บิน EMIRATES เครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก A380  สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ที่พักระดับ 4 ดาว
 • นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ข้าม 1 ครั้ง เพิ่มอายุ 3 ปี ณ รีพัลส์ เบย์
 • หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว
 • นมัสการสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ด้านความโชคดี+ด้านความอุดมสมบูรณ์+ด้านการมีสุขสวัสดี+ด้านการมีอายุยืนนาน ณ วัดผู่โถว
 • ชมทัศนียภาพที่สวยที่สุดของฮ่องกง ณ วิคตอเรีย พีค
 • เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ และ ไวน์แดง,เมนูซีฟู๊ด
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ย่านถนนนาธาน
 • ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Groove ที่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก
 • เพลิดเพลินกับข้อมูลประวัติศาสตร์ ฮ้วงจุ้ย สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีนและฮ่องกง

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – จู่ไห่
วันที่ 2 ฟิชเชอร์เกิร์ล – ถนนคู่รัก – วัดผู่โถว – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้ง Lowu – โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ 
วันที่ 3 ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – รีพัลส์ เบย์ - วิคตอเรีย พีค – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ