ทัวร์ฮ่องกง บิน CATHAY PACIFIC พักโรงแรม 4 ดาว โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว วิค

รายละเอียดโปรแกรม

HONGKONG ZHUHAI SHENZHEN CATHAY PACIFIC

HKSM04

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

12,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บิน CATHAY PACIFIC มีจอส่วนตัวทุกที่นั้ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว 
 • ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Groove ที่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก
 • ชมความอลังการของ THE VENETIAN MACAU สุดหรู
 • นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ข้าม 1 ครั้ง   เพิ่มอายุ 3 ปี ณ รีพัลส์ เบย์
 • เมนูพิเศษ เป๋าฮื๊อ+ไวน์แดง
 • หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว
 • นมัสการสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ด้านความโชคดี+ด้านความอุดมสมบูรณ์+ด้านการมีสุขสวัสดี+ด้านการมีอายุยืนนาน ณ วัดผู่โถว
 • ชมทัศนียภาพที่สวยที่สุดของฮ่องกง ณ วิคตอเรีย พีค
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ย่านถนนนาธาน 
 • ช้อปปิ้งจุใจ Lowu , เซนาโดสแควร์ , เดอะ เวเนเชี่ยนพร้อมช้อปปิ้งร้านค้ากว่า 300 ร้าน

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง- วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์พอลล์-เซนาโด้ สแควร์-เดอะเวเนเชี่ยน-จูไห่
วันที่ 2 จูไห่ ฟิชเชอร์เกิรล์ - ถนนคู่รัก-วัดผู่โถว – เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ ช้อปปิ้ง LOWU 
วันที่ 3 ฮ่องกง – อ่าวรีพัลส์ เบย์ - Victoria Peak – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน

 

ทัวร์ฮ่องกง บิน CATHAY PACIFIC พักโรงแรม 4 ดาว โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม วัดแชกงหมิว วิค

รายละเอียดโปรแกรม

HONGKONG ZHUHAI SHENZHEN CATHAY PACIFIC

HKSM04

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

12,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บิน CATHAY PACIFIC มีจอส่วนตัวทุกที่นั้ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว 
 • ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ Mangrove Groove ที่อลังการและทันสมัยที่สุดในโลก
 • ชมความอลังการของ THE VENETIAN MACAU สุดหรู
 • นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้ามสะพานต่ออายุ ข้าม 1 ครั้ง   เพิ่มอายุ 3 ปี ณ รีพัลส์ เบย์
 • เมนูพิเศษ เป๋าฮื๊อ+ไวน์แดง
 • หมุนกังหันเสริมสร้างบารมีและศิริมงคลให้กับชีวิต ณ วัดแชกงหมิว
 • นมัสการสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ด้านความโชคดี+ด้านความอุดมสมบูรณ์+ด้านการมีสุขสวัสดี+ด้านการมีอายุยืนนาน ณ วัดผู่โถว
 • ชมทัศนียภาพที่สวยที่สุดของฮ่องกง ณ วิคตอเรีย พีค
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกจากทั่วทุกมุมโลกที่ย่านถนนนาธาน 
 • ช้อปปิ้งจุใจ Lowu , เซนาโดสแควร์ , เดอะ เวเนเชี่ยนพร้อมช้อปปิ้งร้านค้ากว่า 300 ร้าน

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง- วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์พอลล์-เซนาโด้ สแควร์-เดอะเวเนเชี่ยน-จูไห่
วันที่ 2 จูไห่ ฟิชเชอร์เกิรล์ - ถนนคู่รัก-วัดผู่โถว – เซินเจิ้น ชมโชว์ม่านน้ำ 3 มิติ ช้อปปิ้ง LOWU 
วันที่ 3 ฮ่องกง – อ่าวรีพัลส์ เบย์ - Victoria Peak – โรงงานจิวเวลรี่ – วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งถนนนาธาน

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ