ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิเสะ วัดโทไดจิ ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

รายละเอียดโปรแกรม

TG PRO NAGOYA-OSAKA

JPGO01

5 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

24,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่มีอายุกว่า 2000 ปี
 • ชม วัดโทไดจิ วัดที่มีความสำคัญที่สุดในเมืองนารา เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคุระ
 • ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ เป็นบ่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด และแฟชั่นทันสมัย
 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด และโชว์ต่างๆมากมาย
 • วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองเกียวโต ยาวนานกว่า 1200 ปี
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้ายอดนิยม ที่มีเสาโทริอิ จำนวนมากเรียงรายกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิ

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 02 - 06 สิงหาคม 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 04 - 08 สิงหาคม 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 23 - 27 สิงหาคม 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 29 สิงหาคม 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 30 - 03 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 05 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 06 - 10 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 12 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 13 - 17 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 15 - 19 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาโกย่า
วันที่ 2 สนามบินนาโกย่า-เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะ-ถนนโอฮาไรมาชิ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งซินไซบาชิ
วันที่ 3 อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
วันที่ 4 เมืองโตเกียว-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาโกย่า
วันที่ 5 สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าอิเสะ วัดโทไดจิ ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

รายละเอียดโปรแกรม

TG PRO NAGOYA-OSAKA

JPGO01

5 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

24,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่มีอายุกว่า 2000 ปี
 • ชม วัดโทไดจิ วัดที่มีความสำคัญที่สุดในเมืองนารา เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามสมัยคามาคุระ
 • ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ เป็นบ่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด และแฟชั่นทันสมัย
 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด และโชว์ต่างๆมากมาย
 • วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่กว่าเมืองเกียวโต ยาวนานกว่า 1200 ปี
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้ายอดนิยม ที่มีเสาโทริอิ จำนวนมากเรียงรายกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิ

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 02 - 06 สิงหาคม 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 04 - 08 สิงหาคม 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 23 - 27 สิงหาคม 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 29 สิงหาคม 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 30 - 03 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 05 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 06 - 10 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 12 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 13 - 17 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000
จองทัวร์นี้ 15 - 19 กันยายน 2560 20 30,900 24,900 6,900 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินนาโกย่า
วันที่ 2 สนามบินนาโกย่า-เมืองอิเสะ-ศาลเจ้าอิเสะ-ถนนโอฮาไรมาชิ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-เมืองโอซาก้า-ช้อปปิ้งซินไซบาชิ
วันที่ 3 อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
วันที่ 4 เมืองโตเกียว-วัดคิโยมิสึ-ย่านฮิกาชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโกย่า-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาโกย่า
วันที่ 5 สนามบินนาโกย่า-กรุงเทพ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ