ทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก วัดอาซากุซะ

รายละเอียดโปรแกรม

ECO TOKYO TG PROMOTION

JPGO02

6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

31,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม
 • ช้อปปิ้ง โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก
 • ชมความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ 
 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุด
 • ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
 • วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 02 - 07 สิงหาคม 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 16 - 21 สิงหาคม 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 23 - 28 สิงหาคม 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 30 - 04 กันยายน 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 06 - 11 กันยายน 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 13 - 18 กันยายน 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 20 - 25 กันยายน 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 27 - 02 ตุลาคม 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 2 สนามบินฮาเนดะ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก-โตเกียว-ชมซากุระ-ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
วันที่ 4 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ 5 วัดอาซากุซะ-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก วัดอาซากุซะ

รายละเอียดโปรแกรม

ECO TOKYO TG PROMOTION

JPGO02

6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

31,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ชมทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิที่สวยงาม
 • ช้อปปิ้ง โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก
 • ชมความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ 
 • บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุด
 • ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย
 • วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 02 - 07 สิงหาคม 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 16 - 21 สิงหาคม 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 23 - 28 สิงหาคม 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 30 - 04 กันยายน 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 06 - 11 กันยายน 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 13 - 18 กันยายน 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 20 - 25 กันยายน 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 27 - 02 ตุลาคม 2560 20 38,900 31,900 7,900 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 2 สนามบินฮาเนดะ-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอชิโนะฮักไก-โตเกียว-ชมซากุระ-ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
วันที่ 4 อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ 5 วัดอาซากุซะ-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อโตไดบุทสึไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ-สนามบินฮาเนดะ
วันที่ 6 สนามบินฮาเนดะ-กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ