ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งอิออน

รายละเอียดโปรแกรม

HILIGHT-B TG PROMOTION

JPGO04

6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

37,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี
 • วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติ
 • วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
 • วัดนาริตะ นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ วัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี 
 • ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 09 สิงหาคม 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 23 สิงหาคม 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 30 สิงหาคม 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 06 กันยายน 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 13 กันยายน 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 15 - 20 กันยายน 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 29 - 04 ตุลาคม 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-โอซาก้า
วันที่ 2 โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า
วันที่ 3 นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่
วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งโตเกียว
วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ 6 นาริตะ-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งอิออน

รายละเอียดโปรแกรม

HILIGHT-B TG PROMOTION

JPGO04

6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

37,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี
 • วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน
 • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว ภายในศาลเจ้ามีเสาโทริอิเรียงกันจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิ
 • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติ
 • วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นำท่านนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ
 • วัดนาริตะ นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ วัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ซึ่งมีอายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี 
 • ห้างจัสโก้อิออน ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 09 สิงหาคม 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 23 สิงหาคม 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 30 สิงหาคม 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 06 กันยายน 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 13 กันยายน 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 15 - 20 กันยายน 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000
จองทัวร์นี้ 29 - 04 ตุลาคม 2560 20 45,900 37,900 8,900 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-โอซาก้า
วันที่ 2 โอซาก้า-เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า
วันที่ 3 นาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-แช่น้ำแร่
วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5[ตามสภาพอากาศ]-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งโตเกียว
วันที่ 5 อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
วันที่ 6 นาริตะ-วัดนาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ