ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ อะตอมมิคบอมบ์ สวนสันติภาพ ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ จิโงคุเมงุริ

รายละเอียดโปรแกรม

TG PRO KYUSHU FULLDAY

JPGO05

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

29,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น
 • อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 • สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา”
 • ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ และยังเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญ
 • จิโงคุเมงุริ บ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา ที่เกิดจากการรังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ
 • เมืองฟุคุโอกะ ช้อปปิ้งย่านการค้า ณ เท็นจิน จับจ่ายซื้อของอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 08 สิงหาคม 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 สิงหาคม 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 29 สิงหาคม 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 05 กันยายน 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 12 กันยายน 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 15 - 19 กันยายน 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 22 - 26 กันยายน 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินฟุคุโอกะ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-สนามบินฟุคุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ
วันที่ 3 เมืองซากะ-ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ-โทซุพีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต-หมู่บ้านยูฟุอิน-เมืองเปบปุ-แช่น้ำแร่
วันที่ 4 เมืองเปบปุ-ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ-เมืองฟุคุโอกะ-ช้อปปิ้งเท็นจิน
วันที่ 5 สนามบินฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ อะตอมมิคบอมบ์ สวนสันติภาพ ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ จิโงคุเมงุริ

รายละเอียดโปรแกรม

TG PRO KYUSHU FULLDAY

JPGO05

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

29,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น
 • อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 • สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา”
 • ศาลเจ้ายูโทกุอินาริ ศาลเจ้าใหญ่แห่งเมืองซากะ และยังเป็น 1 ใน 3 ศาลเจ้าที่ใหญ่และสำคัญ
 • จิโงคุเมงุริ บ่อน้ำแร่สีสันแปลกตา ที่เกิดจากการรังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติ
 • เมืองฟุคุโอกะ ช้อปปิ้งย่านการค้า ณ เท็นจิน จับจ่ายซื้อของอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 08 สิงหาคม 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 18 - 22 สิงหาคม 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 29 สิงหาคม 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 05 กันยายน 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 12 กันยายน 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 15 - 19 กันยายน 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000
จองทัวร์นี้ 22 - 26 กันยายน 2560 20 36,900 29,900 7,900 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินฟุคุโอกะ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-สนามบินฟุคุโอกะ-ศาลเจ้าดาไซฟุ-เมืองนางาซากิ-อะตอมมิคบอมบ์-สวนสันติภาพ
วันที่ 3 เมืองซากะ-ศาลเจ้ายูโตคุอินาริ-โทซุพีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต-หมู่บ้านยูฟุอิน-เมืองเปบปุ-แช่น้ำแร่
วันที่ 4 เมืองเปบปุ-ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ-เมืองฟุคุโอกะ-ช้อปปิ้งเท็นจิน
วันที่ 5 สนามบินฟุคุโอกะ-กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ