ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลากลางจังหวัด พิพิธภัณฑ์สาเกโทโกะยามะ สวนชิคิไซโนะโอกะ สวนโทมิตะ

รายละเอียดโปรแกรม

COLORFUL FLOWER IN HOKKAIDO

JPSM01

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

34,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมศาลากลางจังหวัด หรือ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • ชมประวัติศาสตร์และวิธีทำสาเกที่ พิพิธภัณฑ์สาเกโทโกะยามะ
 • ถ่ายรูปกับธรรมชาติอันน่าทึ่งของน้ำตกคู่ กินกะและริวเซย์
 • ถ่ายรูปพาโนราม่ากับดอกไม้นานาพันธ์ที่ สวนชิคิไซโนะโอกะ
 • เขhาชมและถ่ายรูปที่ระลึกที่ สวนโทมิตะ แหล่งลาเวนเดอร์ของจังหวัดฟุราม่า
 • แวะซื้อของและนั่งชิวใน นินกุรุเทอเรซซ์
 • *Free Day* เที่ยวอิสระเต็มวัน ตลาดปลานิโจ, Mitsui Outlet, JR Tower *ไม่รวมค่ารถไฟ*
 • *พิเศษบุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์*

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 ชิโตเซะ - อาคารรัฐบาลเก่า - ศาลเจ้าฮอคไกโด - พิพิธพันธ์สาเกโอโท - โกะยามะ
วันที่ 3 สวนชิกิไซโนะโอกะ - สวนโทมิตะ - นินกุรุ เทอเรซซ์
*พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์*
วันที่ 4 *Free Day* เที่ยวอิสระเต็มวัน - ตลาดปลานิโจ - Mitsui Outlet - JR Tower
*ไม่รวมค่ารถไฟ*
วันที่ 5 ชิโตเซะ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลากลางจังหวัด พิพิธภัณฑ์สาเกโทโกะยามะ สวนชิคิไซโนะโอกะ สวนโทมิตะ

รายละเอียดโปรแกรม

COLORFUL FLOWER IN HOKKAIDO

JPSM01

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

34,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมศาลากลางจังหวัด หรือ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด
 • ชมประวัติศาสตร์และวิธีทำสาเกที่ พิพิธภัณฑ์สาเกโทโกะยามะ
 • ถ่ายรูปกับธรรมชาติอันน่าทึ่งของน้ำตกคู่ กินกะและริวเซย์
 • ถ่ายรูปพาโนราม่ากับดอกไม้นานาพันธ์ที่ สวนชิคิไซโนะโอกะ
 • เขhาชมและถ่ายรูปที่ระลึกที่ สวนโทมิตะ แหล่งลาเวนเดอร์ของจังหวัดฟุราม่า
 • แวะซื้อของและนั่งชิวใน นินกุรุเทอเรซซ์
 • *Free Day* เที่ยวอิสระเต็มวัน ตลาดปลานิโจ, Mitsui Outlet, JR Tower *ไม่รวมค่ารถไฟ*
 • *พิเศษบุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์*

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 ชิโตเซะ - อาคารรัฐบาลเก่า - ศาลเจ้าฮอคไกโด - พิพิธพันธ์สาเกโอโท - โกะยามะ
วันที่ 3 สวนชิกิไซโนะโอกะ - สวนโทมิตะ - นินกุรุ เทอเรซซ์
*พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์*
วันที่ 4 *Free Day* เที่ยวอิสระเต็มวัน - ตลาดปลานิโจ - Mitsui Outlet - JR Tower
*ไม่รวมค่ารถไฟ*
วันที่ 5 ชิโตเซะ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ