ทัวร์ญี่ปุ่น Yamashichi Park หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิกาว่า บ่อน้ำสีฟ้า ศาลเจ้าฮอกไกโด สวนโอโดริ

รายละเอียดโปรแกรม

SAKURA IN HOKKAIDO

JPSM03

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

32,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชม สวนดอกไม้ Yamashichi Park
 • ชม หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิกาว่า Ramen Village
 • ชม ความงามของน้ำตก Shirahige Water Fall
 • ชม บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond
 • ชม ศาลเจ้าฮอกไกโด
 • *Free Day* เที่ยวอิสระเต็มวัน คลองโอตารุ, ทำเนียบรัฐบาลเก่า, สวนโอโดริ, Mitsui Outlet *ไม่รวมค่ารถไฟ*
 • *พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์*

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 ชิโตเซะ - Iwamizawa - สวนสาธารณะ Yamashichi - หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยามา - สวนสาธารณะอาซาฮิยามา - อิออน
วันที่ 3 Biei - บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond - น้ำตก Shirahige Water Fall - ศาลเจ้าฮอกไกโด Hokkaido Shrine
*พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์*
วันที่ 4 *Free Day* เที่ยวอิสระเต็มวัน - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - Mitsui Outlet 
*ไม่รวมค่ารถไฟ*
วันที่ 5 ชิโตเซะ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น Yamashichi Park หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิกาว่า บ่อน้ำสีฟ้า ศาลเจ้าฮอกไกโด สวนโอโดริ

รายละเอียดโปรแกรม

SAKURA IN HOKKAIDO

JPSM03

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

32,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชม สวนดอกไม้ Yamashichi Park
 • ชม หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิกาว่า Ramen Village
 • ชม ความงามของน้ำตก Shirahige Water Fall
 • ชม บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond
 • ชม ศาลเจ้าฮอกไกโด
 • *Free Day* เที่ยวอิสระเต็มวัน คลองโอตารุ, ทำเนียบรัฐบาลเก่า, สวนโอโดริ, Mitsui Outlet *ไม่รวมค่ารถไฟ*
 • *พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์*

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 ชิโตเซะ - Iwamizawa - สวนสาธารณะ Yamashichi - หมู่บ้านราเม็งอาซาฮิยามา - สวนสาธารณะอาซาฮิยามา - อิออน
วันที่ 3 Biei - บ่อน้ำสีฟ้า Blue Pond - น้ำตก Shirahige Water Fall - ศาลเจ้าฮอกไกโด Hokkaido Shrine
*พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์*
วันที่ 4 *Free Day* เที่ยวอิสระเต็มวัน - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - สวนโอโดริ - Mitsui Outlet 
*ไม่รวมค่ารถไฟ*
วันที่ 5 ชิโตเซะ - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ