ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งจุใจ วัดอาซะกุซา ออนเซ็น ขาปูยักษ์ โตเกียวสกายทรี ปราสาทโอซาก้า

รายละเอียดโปรแกรม

TOKYO NAGOYA KYOTO OSAKA

JPSM04

6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

35,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ครั้งหนึ่งในชีวิต ชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ
 • ช้อปปิ้งจุใจ ในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง Shinjuku, Mitsui Outlet
 • ถ่ายรูปกับโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก คามินาริมง ประตูฟ้าคำรณ
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอะซะกุซา
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
 • ขาปูยักษ์ อันเลื่องชื่อพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • โตเกียวสกายทรี Tokyo Sky Tree หอคอสสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ปราสาทโอซาก้า ป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)
วันที่ 2 วัดอะซะกุสะ - จุดชมวิว Tokyo Sky Tree - ช้อปปิ้งชินจุกุุ
**พิเศษ Onsen / ขาปูยักษ์**
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - ศูนย์แผ่นดินไหว - ทะเลสาบฮามานะ - สากาเอะ
วันที่ 4 เกียวโต - วัดคินคาคุจิ - วัดฟูชิมิ อินาริ - ชินไซบาชิ
วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า (ชมรอบนอก) - Mitsui Outlet - Aeon
วันที่ 6 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)

 

ทัวร์ญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งจุใจ วัดอาซะกุซา ออนเซ็น ขาปูยักษ์ โตเกียวสกายทรี ปราสาทโอซาก้า

รายละเอียดโปรแกรม

TOKYO NAGOYA KYOTO OSAKA

JPSM04

6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

35,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ครั้งหนึ่งในชีวิต ชมความงามของ ภูเขาไฟฟูจิ
 • ช้อปปิ้งจุใจ ในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง Shinjuku, Mitsui Outlet
 • ถ่ายรูปกับโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก คามินาริมง ประตูฟ้าคำรณ
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอะซะกุซา
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
 • ขาปูยักษ์ อันเลื่องชื่อพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • โตเกียวสกายทรี Tokyo Sky Tree หอคอสสื่อสารที่สูงที่สุดในโลก
 • ชม ปราสาทโอซาก้า ป้อมปราการอันน่าเกรงขามของโชกุน โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)
วันที่ 2 วัดอะซะกุสะ - จุดชมวิว Tokyo Sky Tree - ช้อปปิ้งชินจุกุุ
**พิเศษ Onsen / ขาปูยักษ์**
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) - ศูนย์แผ่นดินไหว - ทะเลสาบฮามานะ - สากาเอะ
วันที่ 4 เกียวโต - วัดคินคาคุจิ - วัดฟูชิมิ อินาริ - ชินไซบาชิ
วันที่ 5 ปราสาทโอซาก้า (ชมรอบนอก) - Mitsui Outlet - Aeon
วันที่ 6 สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ