ฟาร์มดอกไม้นานาชนิด คลองโอตารุ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

รายละเอียดโปรแกรม

FLOWER FESTIVAL NI HOKKAIDO

JPZG01

6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

37,900

บาท

ช่วงเดินทาง

กรกฎาคม - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองบิเอะ “Small Town Of The Most Beautiful Hills” เมืองที่มีภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิว
 • โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์มของฮอกไกโด จะได้พบกับดอกไม้นานาชนิด อาทิ ดอกฮามานะสึ ดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊อปปี้ ดอกคอสมอส 
 • ชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ 
 • ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 • อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร
 • ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” 
 • ย่านซูซูกิโนะ ถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ 
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา
 • หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง 
 • สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ 
 • ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน 
 • ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก
 • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 03 - 08 สิงหาคม 2560 20 44,900 42,900 10,000 10,000
จองทัวร์นี้ 10 - 15 สิงหาคม 2560 20 46,900 44,900 10,000 10,000
จองทัวร์นี้ 11 - 16 สิงหาคม 2560 20 46,900 44,900 10,000 10,000
จองทัวร์นี้ 17- 22 สิงหาคม 2560 20 44,900 42,900 10,000 10,000
จองทัวร์นี้ 24 - 29 สิงหาคม 2560 20 44,900 42,900 10,000 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด
วันที่ 3 เมืองบิเอะ – ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – หมู่บ้านราเมง
วันที่ 4 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว- ซัปโปโร- โรงงานช็อกโกแลต -DUTY FREE- เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด 
วันที่ 5 อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 6 มิตซุย  เอ้าท์เล็ต - สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

 

ฟาร์มดอกไม้นานาชนิด คลองโอตารุ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด สวนโอโดริ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

รายละเอียดโปรแกรม

FLOWER FESTIVAL NI HOKKAIDO

JPZG01

6 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น

37,900

บาท

ช่วงเดินทาง

กรกฎาคม - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองบิเอะ “Small Town Of The Most Beautiful Hills” เมืองที่มีภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามาวิว
 • โทมิตะ ฟาร์ม ฟาร์มของฮอกไกโด จะได้พบกับดอกไม้นานาชนิด อาทิ ดอกฮามานะสึ ดอกลาเวนเดอร์และดอกป๊อปปี้ ดอกคอสมอส 
 • ชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ 
 • ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 • อาคารเจอาร์ทาวเวอร์ (JR TOWER) เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร
 • ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร และตลาดแห่งนี้รู้จักกันในนาม “ครัวทะเลของชาวเมืองซัปโปโร” 
 • ย่านซูซูกิโนะ ถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟตามป้ายไฟโฆษณาสีสันต่างๆ 
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา
 • หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง 
 • สวนโอโดริ สวนสวยใจกลางเมืองที่ทอดตัวยาวจากตะวันออก คนส่วนใหญ่ใช้เวลามาพักผ่อนหย่อนใจหรือจัดงานประเพณีในเทศกาลต่าง ๆ 
 • ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน 
 • ช้อปปิ้งที่มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลก
 • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 03 - 08 สิงหาคม 2560 20 44,900 42,900 10,000 10,000
จองทัวร์นี้ 10 - 15 สิงหาคม 2560 20 46,900 44,900 10,000 10,000
จองทัวร์นี้ 11 - 16 สิงหาคม 2560 20 46,900 44,900 10,000 10,000
จองทัวร์นี้ 17- 22 สิงหาคม 2560 20 44,900 42,900 10,000 10,000
จองทัวร์นี้ 24 - 29 สิงหาคม 2560 20 44,900 42,900 10,000 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-ชิโตเสะ-ฮอกไกโด
วันที่ 3 เมืองบิเอะ – ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – หมู่บ้านราเมง
วันที่ 4 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว- ซัปโปโร- โรงงานช็อกโกแลต -DUTY FREE- เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด 
วันที่ 5 อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ 6 มิตซุย  เอ้าท์เล็ต - สนามบินชินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ