ทัวร์ลาว ตักบาตรข้าวเหนียว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุหลวง กุ้ยหลินเมืองลาว ถนนโรตี

รายละเอียดโปรแกรม

LA BC LAOS AIR ASIA

LABC01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

11,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง 
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
 • ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง 
 • กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง 
 • เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ ถนนโรตี
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
 • พิเศษพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง 
 • แถมฟรี!!ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 13,900 12,900 3,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี
วันที่ 2 วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน
วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง – วัดวิชุนราช - กทม.

 

ทัวร์ลาว ตักบาตรข้าวเหนียว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุหลวง กุ้ยหลินเมืองลาว ถนนโรตี

รายละเอียดโปรแกรม

LA BC LAOS AIR ASIA

LABC01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

11,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - สิงหาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
 • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง 
 • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
 • ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
 • ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง 
 • กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง 
 • เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street  หรือ ถนนโรตี
 • เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
 • พิเศษพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง 
 • แถมฟรี!!ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 13,900 12,900 3,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี
วันที่ 2 วังเวียง – ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี – ถนนคนเดิน
วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง – วัดวิชุนราช - กทม.

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ