ทัวร์ลาว เมืองหลวงพระบาง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระราชวังหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี วัดใหม่สุวรรณภูม

รายละเอียดโปรแกรม

LA GO LAOS BANGKOK AIRWAYS

LAGO01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

13,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่
 • วัดวิชุนราช ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ
 • วัดเชียงทอง เป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับการยกย่องเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
 • เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง 
 • ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง
 • พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
 • น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร
 • วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือ วัดใหม่ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม
วันที่ 3 วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

 

ทัวร์ลาว เมืองหลวงพระบาง วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระราชวังหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี วัดใหม่สุวรรณภูม

รายละเอียดโปรแกรม

LA GO LAOS BANGKOK AIRWAYS

LAGO01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

13,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองหลวงพระบาง เป็นเมืองวัฒนธรรมโลกและสถาปัตยกรรมเก่าแก่
 • วัดวิชุนราช ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ
 • วัดเชียงทอง เป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งจนได้รับการยกย่องเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว 
 • เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น นมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง 
 • ใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบาง
 • พระราชวังหลวงพระบาง (พิพิธภัณฑ์) ลักษณะอาคารเก่าที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส 
 • น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร
 • วัดใหม่สุวรรณภูมาราม หรือ วัดใหม่ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม
วันที่ 3 วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ