ทัวร์พม่า พระมหามัยมุณี สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์เก๊ามูดอว์ กุ้งแม่น้ำ

รายละเอียดโปรแกรม

MM IC AIRASIA

MMIC02

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

23,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
 • ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม
 • ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ 
 • ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ 
 • เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่มวันละ 2 ขวด)

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 11 - 14 สิงหาคม 2560 20 26,900 25,900 5,000 5,000
จองทัวร์นี้ 31 - 03 กันยายน 2560 20 24,900 23,900 5,000 5,000
จองทัวร์นี้ 14 - 17 กันยายน 2560 20 24,900 23,900 5,000 5,000
จองทัวร์นี้ 28 - 01 ตุลาคม 2560 20 24,900 23,900 5,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ 
วันที่ 2 มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
วันที่ 3 พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
วันที่ 4 เฮโฮ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-พระมหามัยมุนี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ

 

ทัวร์พม่า พระมหามัยมุณี สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์ชเวสิกอง เจดีย์เก๊ามูดอว์ กุ้งแม่น้ำ

รายละเอียดโปรแกรม

MM IC AIRASIA

MMIC02

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

23,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
 • ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม
 • ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ 
 • ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ 
 • เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่มวันละ 2 ขวด)

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 11 - 14 สิงหาคม 2560 20 26,900 25,900 5,000 5,000
จองทัวร์นี้ 31 - 03 กันยายน 2560 20 24,900 23,900 5,000 5,000
จองทัวร์นี้ 14 - 17 กันยายน 2560 20 24,900 23,900 5,000 5,000
จองทัวร์นี้ 28 - 01 ตุลาคม 2560 20 24,900 23,900 5,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ 
วันที่ 2 มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด
วันที่ 3 พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
วันที่ 4 เฮโฮ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-พระมหามัยมุนี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ