ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน ซุปเปอร์ซีฟู๊ด พัก 5 ดาว

รายละเอียดโปรแกรม

MM IC THAI LION AIR 5 STAR

MMIC04

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

11,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
 • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นมัสการพระนอนตาหวาน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
 • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 • เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พัก MELIA or CHATRIUM ระดับ 5 ดาว

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 06 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 11 - 13 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 13 - 15 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 18 - 20 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 19 - 21 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 26 - 28 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 01 - 03 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ 

 

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน ซุปเปอร์ซีฟู๊ด พัก 5 ดาว

รายละเอียดโปรแกรม

MM IC THAI LION AIR 5 STAR

MMIC04

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

11,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
 • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นมัสการพระนอนตาหวาน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ  เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
 • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 • เมนูพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กั้ง,กุ้ง,ปู,ปลา,หอย,ซาซิมิกุ้งมังกร)+ พัก MELIA or CHATRIUM ระดับ 5 ดาว

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 06 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 11 - 13 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 13 - 15 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 18 - 20 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 19 - 21 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 26 - 28 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 01 - 03 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ 

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ