ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา บุฟเฟ่ต์โออิชิ พักหรูหรา 4 ดาว

รายละเอียดโปรแกรม

MM IC NOK AIR

MMIC05

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

9,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
 • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน
 • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 • เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 06 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 11 - 13 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 13 - 15 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 18 - 20 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 19 - 21 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 26 - 28 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 01 - 03 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ 

 

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา บุฟเฟ่ต์โออิชิ พักหรูหรา 4 ดาว

รายละเอียดโปรแกรม

MM IC NOK AIR

MMIC05

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

9,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
 • ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  
 • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน
 • สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
 • ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 • อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
 • เมนูพิเศษชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว Best Western or Summit Park View Hotel 4*
 • แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 06 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 11 - 13 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 13 - 15 สิงหาคม 2560 20 14,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 18 - 20 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 19 - 21 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 26 - 28 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 01 - 03 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 4,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-กรุงเทพฯ 

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ