ทัวร์พม่า พระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ เจดีย์โกทัตจี เจดีย์ชเวดากอง China Town พระเขี้ยวแก้ว เจดีย์โบตะ

รายละเอียดโปรแกรม

MM SM AIR ASIA

MMSM01

2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น

7,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บิน AIR ASIA  สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • วัดพระนอนตาหวาน พระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม
 • เจดีย์กาบาเอ นำท่านร่วมสะเดาะเคราะห์ ตัดกรรม และเสริมมงคล  
 • สักการะ เจดีย์โกทัตจี เพื่อ ชัยชนะ ของชีวิตท่าน
 • ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
 • ชม ย่าน China Town
 • วัดบารมี   สักการะพระเกศาพระพุทธเจ้า
 • วัดพระเขี้ยวแก้ว ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลอง ที่ได้มาจากอาณาจักรน่านเจ้า
 • สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ 
 • ช๊อปปิ้งตลาดสก๊อต 
 • วัดพระหินอ่อน   นำท่านชมความงดงามของพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มิงกาลาดง-พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี-เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โกทัตจี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–ช๊อปปิ๊งไชน่าทาวน์
วันที่ 2 วัดบารมี-สักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ + เทพกระซิบ –ช๊อปปิ๊งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน 

 

ทัวร์พม่า พระนอนตาหวาน เจดีย์กาบาเอ เจดีย์โกทัตจี เจดีย์ชเวดากอง China Town พระเขี้ยวแก้ว เจดีย์โบตะ

รายละเอียดโปรแกรม

MM SM AIR ASIA

MMSM01

2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่มต้น

7,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บิน AIR ASIA  สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • วัดพระนอนตาหวาน พระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม
 • เจดีย์กาบาเอ นำท่านร่วมสะเดาะเคราะห์ ตัดกรรม และเสริมมงคล  
 • สักการะ เจดีย์โกทัตจี เพื่อ ชัยชนะ ของชีวิตท่าน
 • ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
 • ชม ย่าน China Town
 • วัดบารมี   สักการะพระเกศาพระพุทธเจ้า
 • วัดพระเขี้ยวแก้ว ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลอง ที่ได้มาจากอาณาจักรน่านเจ้า
 • สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ 
 • ช๊อปปิ้งตลาดสก๊อต 
 • วัดพระหินอ่อน   นำท่านชมความงดงามของพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มิงกาลาดง-พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี-เจดีย์กาบาเอ-เจดีย์โกทัตจี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–ช๊อปปิ๊งไชน่าทาวน์
วันที่ 2 วัดบารมี-สักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ + เทพกระซิบ –ช๊อปปิ๊งตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน 

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ