ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ โบสถ์เซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ชมบ่อน้ำศักดิ์สิ

รายละเอียดโปรแกรม

City Breaks in Moscow Zagorsk

RSGO02

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

36,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บินตรงสู่ดินแดนหมีขาว สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศมหาอำนาจที่มีวัฒนธรรมของยุโรปผสมผสานกับเอเชียไว้ด้วยกัน 
 • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
 • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
 • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) 
 • ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
 • ***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva***
 • ***เมนูพิเศษที่พลาดไม่ได้ Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์***

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว 
วันที่ 2 มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ
วันที่ 3 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ละครสัตว์
วันที่ 4 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – สนามบิน
วันที่ 5 กรุงเทพฯ

 

ทัวร์รัสเซีย เมืองมอสโคว์ โบสถ์เซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ชมบ่อน้ำศักดิ์สิ

รายละเอียดโปรแกรม

City Breaks in Moscow Zagorsk

RSGO02

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

36,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บินตรงสู่ดินแดนหมีขาว สหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศมหาอำนาจที่มีวัฒนธรรมของยุโรปผสมผสานกับเอเชียไว้ด้วยกัน 
 • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
 • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
 • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
 • ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) 
 • ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
 • ***ล่องเรือชมความสวยงามสองฝั่งแม่น้ำ Moskva***
 • ***เมนูพิเศษที่พลาดไม่ได้ Russia Vodka เเละ ไข่ปลาคาเวียร์***

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว 
วันที่ 2 มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน - ถนนอารบัต – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ล่องเรือ
วันที่ 3 พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – โบสถ์เซนต์บาซิล – ละครสัตว์
วันที่ 4 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – สนามบิน
วันที่ 5 กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ