ทัวร์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล วิหา

รายละเอียดโปรแกรม

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 53

RSSM01

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

29,999

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
 • พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
 • ชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
 • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
 • สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
 • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
 • *พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำมอสควา Moskva River Cruise*

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - มอสโคว์
วันที่ 2 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล
วันที่ 3 ซากอร์ส - โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สแปร์โร่ฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ล่องเรือ Moskva River
วันที่ 4 วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
วันที่ 5 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

ทัวร์รัสเซีย สถานีรถไฟใต้ดิน พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล วิหา

รายละเอียดโปรแกรม

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 53

RSSM01

5 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

29,999

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - มิถุนายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
 • พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
 • ชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
 • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
 • สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
 • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
 • *พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำมอสควา Moskva River Cruise*

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา - มอสโคว์
วันที่ 2 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล
วันที่ 3 ซากอร์ส - โบสถ์ทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - สแปร์โร่ฮิลล์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ล่องเรือ Moskva River
วันที่ 4 วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
วันที่ 5 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ