ทัวร์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล สแปร์โร่ฮิลล์ วิหารเ

รายละเอียดโปรแกรม

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 63

RSSM02

6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

35,555

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
 • พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
 • ชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
 • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
 • สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
 • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 18 - 23 มิถุยายน 2560 20 37,555 35,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 08 - 13 กันยายน 2560 20 38,555 34,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 22 - 27 กันยายน 2560 20 38,555 34,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 25 - 30 กันยายน 2560 20 38,555 34,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 02 - 07 ตุลาคม 2560 20 39,555 35,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 06 - 11 ตุลาคม 2560 20 39,555 35,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 16 - 21 ตุลาคม 2560 20 39,555 35,555 7,900 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
วันที่ 2 โดฮา - มอสโคว์
วันที่ 3 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล
วันที่ 4 ซากอร์ส - สแปร์โร่ฮิลล์
วันที่ 5 วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
วันที่ 6 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

ทัวร์รัสเซีย พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ จตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล สแปร์โร่ฮิลล์ วิหารเ

รายละเอียดโปรแกรม

RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 63

RSSM02

6 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

35,555

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - ตุลาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชม สถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีล้วนวิจิตรตระการตา
 • พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
 • ชม พิพิธภัณฑ์อาร์มเมอร์รี่ แชมเบอร์ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
 • ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
 • ชม วิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
 • สแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวของที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
 • ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ เป็นวิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 18 - 23 มิถุยายน 2560 20 37,555 35,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 08 - 13 กันยายน 2560 20 38,555 34,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 22 - 27 กันยายน 2560 20 38,555 34,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 25 - 30 กันยายน 2560 20 38,555 34,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 02 - 07 ตุลาคม 2560 20 39,555 35,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 06 - 11 ตุลาคม 2560 20 39,555 35,555 7,900 20,000
จองทัวร์นี้ 16 - 21 ตุลาคม 2560 20 39,555 35,555 7,900 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - โดฮา
วันที่ 2 โดฮา - มอสโคว์
วันที่ 3 พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล
วันที่ 4 ซากอร์ส - สแปร์โร่ฮิลล์
วันที่ 5 วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต
วันที่ 6 โดฮา - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ