ล่องเรือแม่น้ำ Moskva พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล

รายละเอียดโปรแกรม

RUSSIA HILIGHT THAI

RSZG01

7 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

55,900

บาท

ช่วงเดินทาง

กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือแม่น้ำ Moskva ของกรุงมอสโคว์ ชมความงามยามเย็นของสองฝั่งข้างทางของกรุงมอสโคว์
 • พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย
 • ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul Fortress)  เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์  (Peterhof Palace) ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่น
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก
 • พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่
 • จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
 • วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส
 • ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
 • เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี 
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 09 - 15 กันยายน 2560 20 56,900 55,900 10,000 20,000
จองทัวร์นี้ 13 - 19 กันยายน 2560 20 56,900 55,900 10,000 20,000
จองทัวร์นี้ 16 - 22 กันยายน 2560 20 56,900 55,900 10,000 20,000
จองทัวร์นี้ 20 - 26 กันยายน 2560 20 56,900 55,900 10,000 20,000
จองทัวร์นี้ 25 - 01 ตุลาคม 2560 20 56,900 55,900 10,000 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่ 2 รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
วันที่ 4 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
วันที่ 5 พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - CIRCUS
วันที่ 6 เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว
วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

ล่องเรือแม่น้ำ Moskva พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล

รายละเอียดโปรแกรม

RUSSIA HILIGHT THAI

RSZG01

7 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น

55,900

บาท

ช่วงเดินทาง

กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ล่องเรือแม่น้ำ Moskva ของกรุงมอสโคว์ ชมความงามยามเย็นของสองฝั่งข้างทางของกรุงมอสโคว์
 • พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย
 • ป้อมปีเตอร์และปอล (Peter and Paul Fortress)  เพื่อเป็นอนุสรณ์ต่อชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก
 • พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์  (Peterhof Palace) ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่น
 • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
 • มหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก
 • พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
 • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่
 • จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซีย
 • วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส
 • ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่
 • เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมือง
 • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก โดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี 
 • วิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 09 - 15 กันยายน 2560 20 56,900 55,900 10,000 20,000
จองทัวร์นี้ 13 - 19 กันยายน 2560 20 56,900 55,900 10,000 20,000
จองทัวร์นี้ 16 - 22 กันยายน 2560 20 56,900 55,900 10,000 20,000
จองทัวร์นี้ 20 - 26 กันยายน 2560 20 56,900 55,900 10,000 20,000
จองทัวร์นี้ 25 - 01 ตุลาคม 2560 20 56,900 55,900 10,000 20,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) – ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่ 2 รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล
วันที่ 3 พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
วันที่ 4 มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว
วันที่ 5 พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต - CIRCUS
วันที่ 6 เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – สนามบินมอสโคว
วันที่ 7 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ