ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ล่องเรือ Bumboat มารีน่าเบย์แซนส์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เมอร์ไลออน

รายละเอียดโปรแกรม

SINGAPORE SUPER SAVE

SGGO01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

15,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • การ์ เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ การจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 • ล่องเรือ Bumboat ชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์
 • มารีน่าเบย์แซนส์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
 • สวนสนุกและแสดงโชว์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 
 • เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า 
 • ชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค 
 • ไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 06 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 11 - 13 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 26 - 28 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 03 กันยายน 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 10 กันยายน 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 09 - 11 กันยายน 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 29 - 01 ตุลาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก Genting Jurong
วันที่ 2 Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)
วันที่ 3 อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

ทัวร์สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ล่องเรือ Bumboat มารีน่าเบย์แซนส์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เมอร์ไลออน

รายละเอียดโปรแกรม

SINGAPORE SUPER SAVE

SGGO01

3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น

15,900

บาท

ช่วงเดินทาง

พฤษภาคม - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • การ์ เด้นบายเดอะเบย์ “GARDEN BY THE BAY’’ การจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 • ล่องเรือ Bumboat ชมทัศนียภาพของแม่น้ำสิงคโปร์
 • มารีน่าเบย์แซนส์ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
 • สวนสนุกและแสดงโชว์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 
 • เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า 
 • ชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of Wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค 
 • ไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 06 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 05 - 07 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 11 - 13 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 12 - 14 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 25 - 27 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 26 - 28 สิงหาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 01 - 03 กันยายน 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 08 - 10 กันยายน 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 09 - 11 กันยายน 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000
จองทัวร์นี้ 29 - 01 ตุลาคม 2560 20 16,900 15,900 5,000 10,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินซางฮี – GARDEN BY THE BAY – ล่องเรือ Bumboat – มารีน่าเบย์แซนส์ – พัก Genting Jurong
วันที่ 2 Universal Studio of Singapore (รวมบัตร U.S.S.)
วันที่ 3 อาคารรัฐสภาเก่า Old Parliament House – เมอร์ไลออน – โรงละครเอสพลานาด – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง– ไชน่าทาวน์ – ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว – ช้อปปิ้งที่ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินซางฮี – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ