ทัวร์เวียดนาม เมืองเว้ เมืองฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม บาน่าฮิลส์ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

รายละเอียดโปรแกรม

VN BC HOIAN BANGKOK AIRWAYS

VNBC01

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

11,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
 • ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน
 • ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park
 • นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง
 • พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood 
 • พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา    
 • แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+พัดซินจ่าว)

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 11 - 14 สิงหาคม 2560 20 13,900 13,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 18 - 21 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 25 - 28 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 01 - 04 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 08 - 11 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 15 - 18 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 22 - 25 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 29 - 02 ตุลาคม 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-ดานัง
วันที่ 2 ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบา-ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบนเรือ
วันที่ 3 เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร-เมืองดานัง
วันที่ 4 ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ  

 

ทัวร์เวียดนาม เมืองเว้ เมืองฮอยอัน ช้อปปิ้งตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม บาน่าฮิลส์ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ

รายละเอียดโปรแกรม

VN BC HOIAN BANGKOK AIRWAYS

VNBC01

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

11,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เที่ยวชม เมืองเว้ชมเจดีย์เทียนมูชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์
 • ชมความงาม เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
 • ช้อปปิ้งตลาดดองบา และ ตลาดฮาน
 • ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมือง
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาบาน่าฮิลส์ สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Park
 • นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลิงค์อึ้ง
 • พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนเขาบาน่าฮิลล์ และอาหารSeafood 
 • พิเศษ Wifion Busเล่นได้สะใจทุกเวลา    
 • แถมฟรี!!ชุดซินจ่าวสุดพิเศษ (เสื้อยืดซินจ่าว+กระเป๋าถือซินจ่าว+พัดซินจ่าว)

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 04 - 07 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 11 - 14 สิงหาคม 2560 20 13,900 13,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 18 - 21 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 25 - 28 สิงหาคม 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 01 - 04 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 08 - 11 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 15 - 18 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 22 - 25 กันยายน 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000
จองทัวร์นี้ 29 - 02 ตุลาคม 2560 20 12,900 11,900 3,000 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สนามบินดานัง-เมืองโบราณฮอยอัน-วัดฟุ๊กเกี๋ยน-บ้านโบราณ-ดานัง
วันที่ 2 ดานัง-เว้-บาน่าฮิลล์-เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู-ตลาดดองบา-ล่องเรือชมแม่น้ำหอมพร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบนเรือ
วันที่ 3 เมืองเว้-สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-วัดลิงค์อึ้ง-สะพานมังกร-เมืองดานัง
วันที่ 4 ดานัง-ช้อปปิ้งตลาดฮาน-กรุงเทพฯ  

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ