ทัวร์เวียดนาม ซาปา วิหารวรรณกรรม ฮานอย บิน QATAR AIRWAYS บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ช้อปปิ้งถนน 36

รายละเอียดโปรแกรม

VN SM SAPA QATAR AIRWAYS

VNSM01

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

12,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บินหรู QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดีสุดอันดับ 1 ของโลก พร้อมเสิรฟ อาหารว่าง เครื่องดื่ม
 • ฟรี WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มแช่เย็น และ ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง
 • เมนูเด็ด!!! สุกี้ปลาแซลมอน เนื้อนุ่ม มีเลี้ยงเฉพาะเมืองซาปาที่ไม่ควรพลาด
 • เมนูพิเศษ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติร้าน SEN BUFFET
 • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนาม
 • ที่พักสวยหรูใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ณ วิหารวรรณกรรม
 • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย / Love Market

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮานอย-วัดหง็อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่ 2 ซาปา – Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง – Love Market
วันที่ 3 Silver Water Fall - Coc Leu Market – ฮานอย
วันที่ 4 สุสานโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – วัดเฉินก๊วก –วิหารวรรณกรรม -  กรุงเทพฯ

 

ทัวร์เวียดนาม ซาปา วิหารวรรณกรรม ฮานอย บิน QATAR AIRWAYS บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ช้อปปิ้งถนน 36

รายละเอียดโปรแกรม

VN SM SAPA QATAR AIRWAYS

VNSM01

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

12,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บินหรู QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดีสุดอันดับ 1 ของโลก พร้อมเสิรฟ อาหารว่าง เครื่องดื่ม
 • ฟรี WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มแช่เย็น และ ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง
 • เมนูเด็ด!!! สุกี้ปลาแซลมอน เนื้อนุ่ม มีเลี้ยงเฉพาะเมืองซาปาที่ไม่ควรพลาด
 • เมนูพิเศษ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติร้าน SEN BUFFET
 • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนาม
 • ที่พักสวยหรูใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ณ วิหารวรรณกรรม
 • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย / Love Market

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮานอย-วัดหง็อกเซิน-ทะเลสาบคืนดาบ-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ-ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่ 2 ซาปา – Cat Cat Village – ภูเขาฮัมรอง – Love Market
วันที่ 3 Silver Water Fall - Coc Leu Market – ฮานอย
วันที่ 4 สุสานโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – วัดเฉินก๊วก –วิหารวรรณกรรม -  กรุงเทพฯ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ