ทัวร์เวียดนาม วัด BAI DINH ล่องเรือฮาลองบก วิหารวรรณกรรม บิน QATAR AIRWAYS บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ช้อปปิ้ง

รายละเอียดโปรแกรม

VN SM HALONG BAY QATAR AIRWAYS

VNSM02

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

12,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บินหรู QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดีสุดอันดับ 1 ของโลก พร้อมเสริฟ อาหารว่าง เครื่องดื่ม มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง
 • ฟรี WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มแช่เย็น และ ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง
 • บริการขนมปังฝรั่งเศส Paris Gateaux แสนอร่อย
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัด BAI DINH วัดที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม
 • ล่องเรือฮาลองบก TAM COC 
 • ลิ้มรสอาหารทะเลพร้อมล่องเรือชมมรดกโลกทางธรรมชาติของเวียดนาม ณ อ่าว ฮาลองเบย์ พร้อมเสิร์ฟไวน์แดงดาลัด บนเรือ
 • เมนูทีเด็ด เมนูเนื้อแพะ อาหารขึ้นชื่อของเมือง NINH BINH
 • เมนูพิเศษ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติร้าน SEN BUFFET
 • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนาม
 • ที่พักสะอาดใหม่ ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ณ วิหารวรรณกรรม
 • ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต / ถนน 36 สาย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮานอย – นิงห์บิงห์
วันที่ 2 นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก – วัด BAI DINH
วันที่ 3 ล่องเรือฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่ 4 สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเฉินก๊วก วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพ

 

ทัวร์เวียดนาม วัด BAI DINH ล่องเรือฮาลองบก วิหารวรรณกรรม บิน QATAR AIRWAYS บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ช้อปปิ้ง

รายละเอียดโปรแกรม

VN SM HALONG BAY QATAR AIRWAYS

VNSM02

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

12,900

บาท

ช่วงเดินทาง

มิถุนายน - กรกฎาคม 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บินหรู QATAR AIRWAYS สายการบินที่ดีสุดอันดับ 1 ของโลก พร้อมเสริฟ อาหารว่าง เครื่องดื่ม มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง
 • ฟรี WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง
 • บริการน้ำดื่มแช่เย็น และ ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง
 • บริการขนมปังฝรั่งเศส Paris Gateaux แสนอร่อย
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัด BAI DINH วัดที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม
 • ล่องเรือฮาลองบก TAM COC 
 • ลิ้มรสอาหารทะเลพร้อมล่องเรือชมมรดกโลกทางธรรมชาติของเวียดนาม ณ อ่าว ฮาลองเบย์ พร้อมเสิร์ฟไวน์แดงดาลัด บนเรือ
 • เมนูทีเด็ด เมนูเนื้อแพะ อาหารขึ้นชื่อของเมือง NINH BINH
 • เมนูพิเศษ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติร้าน SEN BUFFET
 • ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเวียดนาม
 • ที่พักสะอาดใหม่ ใกล้แหล่งช้อปปิ้ง
 • เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม ณ วิหารวรรณกรรม
 • ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต / ถนน 36 สาย 

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ฮานอย – นิงห์บิงห์
วันที่ 2 นิงห์บิงห์ – ล่องเรือฮาลองบก – ถ้ำตำก๊อก – วัด BAI DINH
วันที่ 3 ล่องเรือฮาลองเบย์ – ถ้ำด่งเทียนคุง – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่ 4 สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – วัดเจดีย์เสาเดียว – วัดเฉินก๊วก วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพ

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ