เมืองเว้ พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์

รายละเอียดโปรแกรม

GRAND CENTRAL VIETNAM BA

VNZG01

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

13,900

บาท

ช่วงเดินทาง

เมษายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองเว้ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียน
 • พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ 
 • ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ประจำวัน 
 • ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 
 • วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
 • สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก
 • ฮอยอัน เป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานญี่ปุ่น - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101
 • เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเล 
 • บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก
 • สวนสนุก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ 
 • สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน 
 • หาดหมีเคว เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน้ำทะเลใสสวยงาม 
 • วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม
 • ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 03 - 06 สิงหาคม 2560 20 13,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 10 - 13 สิงหาคม 2560 20 16,900 16,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 24 - 27 สิงหาคม 2560 20 13,900 13,900 3,500 5,000
จองทัวร์นี้ 14 - 17 กันยายน 2560 20 13,900 13,900 3,500 5,000
จองทัวร์นี้ 28 - 01 ตุลาคม 2560 20 13,900 13,900 3,500 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วันที่ 2 วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง
วันที่ 3 บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) - Fantasy Park - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร – ดานัง
วันที่ 4 ดานัง - หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน ดานัง - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ 

 

เมืองเว้ พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์

รายละเอียดโปรแกรม

GRAND CENTRAL VIETNAM BA

VNZG01

4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น

13,900

บาท

ช่วงเดินทาง

เมษายน - กันยายน 2560


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • เมืองเว้ ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศเวียดนาม เป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหวียน
 • พระราชวังเว้ ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ายาลอง ใช้เป็นที่รับรองเชื้อพระวงศ์ระดับสูงและนักการทูตต่างประเทศ 
 • ตลาดดองบา ตลาดในร่มแห่งเมืองเว้ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำหอม  มี 2 ชั้น ขายทั้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ และของใช้ประจำวัน 
 • ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดของแม่น้ำหอมมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม 
 • วัดเทียนมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม 7 ชั้น แต่ละชั้นหมายถึงชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า
 • สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก
 • ฮอยอัน เป็นท่าเรือเก่าที่เจริญรุ่งเรืองมากในชื่อไฟโฟฮอยอันเป็นศูนย์กลางสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - สะพานญี่ปุ่น - จั่วฟุกเกี๋ยน - บ้านเลขที่ 101
 • เมืองดานัง เป็นเมืองใหญ่อันดับสี่ของเวียดนามซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและความสำคัญซึ่งตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทะเล 
 • บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก
 • สวนสนุก FANTASY PARK ซึ่งมีเครื่องเล่นหลากหลายรูปแบบ 
 • สะพานมังกร (Dragon Brigde) อีกหนึ่งที่เที่ยวแห่งใหม่ สะพานที่มีที่มีความยาว 666 เมตร เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน 
 • หาดหมีเคว เป็นหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองดานัง เนื่องจากมีหาดทรายขาวทอดยาวและน้ำทะเลใสสวยงาม 
 • วัดหลินอึ๋ง นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋งแกะสลักด้วยหินอ่อนสูงใหญ่ยืนโดดเด่นสูงที่สุดในเวียดนาม
 • ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม

ตารางวันเดินทาง และค่าใช้จ่าย

# ช่วงวันเดินทาง จำนวนที่นั่ง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว (+ เพิ่ม) เงินมัดจำ
จองทัวร์นี้ 03 - 06 สิงหาคม 2560 20 13,900 13,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 10 - 13 สิงหาคม 2560 20 16,900 16,900 4,000 5,000
จองทัวร์นี้ 24 - 27 สิงหาคม 2560 20 13,900 13,900 3,500 5,000
จองทัวร์นี้ 14 - 17 กันยายน 2560 20 13,900 13,900 3,500 5,000
จองทัวร์นี้ 28 - 01 ตุลาคม 2560 20 13,900 13,900 3,500 5,000

รายละเอียดแผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดานัง – เมืองเว้ – พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วันที่ 2 วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – หมู่บ้านแกะสลัก - ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - บ้านเลขที่ 101 – ดานัง
วันที่ 3 บานาฮิล(นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) - Fantasy Park - สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร – ดานัง
วันที่ 4 ดานัง - หาดหมีเคว – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน ดานัง - สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ 

 

แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ